Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

https://www.espressodepo.ro/

 

Pagina web https://www.espressodepo.ro se află în proprietatea, administrarea și întreținerea societății Tchibo Coffee Service SRL (denumită în continuare „TCS”, „Societatea”, „noi”, „pe noi” sau „nouă”). TCS apreciază interesul pe care îl arătați față de compania noastră și vă mulțumește pentru că ne vizitați pagina web. TCS tratează cu foarte multă seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Le gestionăm respectând confidențialitatea și în conformitate cu cerințele legale privind protecția datelor cu caracter personal și cu politica de confidențialitate a acestei pagini web.

În următoarele paragrafe, veți găsi informații despre ce date stocăm și când, precum și despre modul în care sunt folosite aceste date, de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul” și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Prin vizitarea paginii web https://www.espressodepo.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit, prin achiziționarea serviciilor/produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc.) se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral prezenta politică de confidențialitate. Recomandăm așadar tuturor utilizatorilor paginii web https://www.espressodepo.ro să citească politica de confidențialitate înainte de a începe navigarea. În cazul în care nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să nu navigați pe această pagină.

Această pagină a fost realizată în scopul de a asigura tuturor celor interesați, informații cu privire la brand-ul și serviciile TCS, precum și de a oferi posibilitatea utilizatorilor interesați de a solicita cotații de preț online, în baza creării unui cont pe platforma noastră online. Informațiile publicate pe pagina web https://www.espressodepo.ro sunt informații de interes general despre produsele comercializate, cât și alte informații considerate de noi ca fiind de interes pentru utilizatori și/sau vizitatori. Alte servicii și oferte care vor fi implementate, în timp, în cadrul paginii web sunt supuse acelorași condiții și termeni, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Drepturi de Autor (Copyright)

Întregul conținut al paginii web https://www.espressodepo.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Societății și/sau a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul TCS a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare

Pagina web https://www.espressodepo.ro este o pagină de prezentare și informare și este adresată persoanelor juridice și/sau fizice ce intenționează să achiziționeze produsele comercializate de TCS (cafea, ceai) și/sau aparate de cafea, precum și consumabilele acestora.

Utilizatorul este de acord să nu modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să reproducă, să publice, să licențieze, să creeze lucrări derivate, să transfere sau să vândă orice informații, software, produse sau servicii obținute de pe această pagină web fără permisiunea prealabilă scrisă acordată de TCS. Utilizatorul este de acord să nu utilizeze niciun robot, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia această pagină web sau conținutul acesteia sau pentru orice alt scop neautorizat, fără permisiunea prealabilă scrisă a TCS.

Utilizatorul este de acord să nu utilizeze niciun dispozitiv sau software pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu buna funcționare a acestei pagini web sau a oricăror activități desfășurate pe această pagină. Utilizatorul este de acord să nu ia nicio măsură care să impună o încărcătură nerezonabilă sau disproporționat de mare a infrastructurii noastre de web.

TCS își rezervă dreptul de a investiga orice utilizare ilegală și/sau neautorizată a acestei pagini web, incluzând, dar fără a se limita la, încadrarea neautorizată a acestei pagini web sau utilizarea neautorizată a oricărui robot sau a altui dispozitiv automat și să ia toate măsurile legale necesare în acest sens.

Termenii și condițiile din prezentul document nu vă acordă dreptul de a elimina, ascunde și a modifica vreo mențiune legală afișată în cadrul sau împreună cu informațiile pe care le oferim.

Pagina web https://www.espressodepo.ro poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din pagină. Campaniile și promoțiile prezentate de https://www.espressodepo.ro nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor paginii web. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă. Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile prezentate pe pagina web, altele decât cele organizate strict de https://www.espressodepo.ro.

Utilizatorul este de acord să utilizeze această pagină web numai în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate și legea aplicabilă, precum și cu orice alte politici sau proceduri suplimentare publicate pe această pagină periodic de către TCS. Societatea își rezervă dreptul de a refuza, la propria sa discreție, orice utilizator care accesează această pagină web sau orice parte a acestuia, fără notificare.

Securitatea informațiilor

Această pagină web folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. TCS nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este concepută și găzduită pagina web. De asemenea, nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește pagina web.

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 4 nr. 7 din GDPR este Tchibo Coffee Service SRL, cu sediul în Comuna Jilava, Str. Piersicilor nr. 91, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3317/04.08.2020, având cod unic de identificare 22221282.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Puteți să îl contactați pe responsabilul cu protecția datelor după cum urmează:

Tchibo Coffee Service SRL.

Comuna Jilava, Str. Piersicilor nr. 91, jud. Ilfov, România

Telefon: +4(0) 756 077 399

E-mail: office@espressodepo.ro

Scopurile prelucrării datelor

a)    Vizitarea paginii web în scopuri de informare

În cazul în care folosiți pagina web exclusiv în scopuri de informare, cu alte cuvinte, dacă nu înregistrați sau trimiteți în alt mod informații către noi, colectăm numai datele cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le trimite serverului nostru.

Dacă doriți să vizitați pagina noastră web, prelucrăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă prezenta pagina noastră web și a asigura stabilitatea și securitatea sa:

 • adresa IP
 • data și ora solicitării
 • diferența de fus orar față de ora universală coordonată (GMT)
 • conținutul solicitării (pagina web specifică)
 • codul de stare al accesului/HTTP
 • volumul de date transferat de fiecare dată
 • pagina web de pe care a provenit solicitarea
 • tipul de browser
 • sistemul de operare și interfața sa
 • limba și versiunea aplicației software de tip browser.

Aceste informații sunt analizate exclusiv în scopuri statistice.

Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR). Interesele legitime urmărite de noi sunt furnizarea serviciului nostru online și asigurarea securității datelor.

b)    Contactarea clienților

În plus, folosim și prelucrăm datele dumneavoastră de contact, de exemplu, numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail sau numărul de telefon, pentru a vă prezenta, folosind metodele de comunicare alese de dumneavoastră (poștă, fax, e-mail, telefon), produsele, serviciile noastre și ofertele speciale care ar putea să vă intereseze și pentru a realiza sondaje în rândul clienților, în cazul în care ne veți da consimțământul dumneavoastră cu privire la această prelucrare.

Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim (art. 6 (1) a) sau f) din GDPR). Interesul legitim urmărit de noi este comunicarea cu clienții noștri.

c)     Buletinul informativ (newsletter)

În cazul în care ați solicitat abonarea la buletinul informativ (newsletter) pe pagina noastră web, acesta vi se va trimite la adresa de e-mail furnizată doar dacă avem consimțământul dumneavoastră prealabil. Dacă nu mai doriți să primiți un buletin informativ prin e-mail puteți să vă dezabonați folosind link-ul care apare la sfârșitul fiecărui buletin informativ, în cazul în care ne veți da consimțământul dumneavoastră cu privire la această prelucrare.

Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul (art. 6 (1) a) din GDPR).

d)    Campanii promoționale și comunicări în scop de marketing

În cazul în care ați solicitat pe pagina noastră web informarea cu privire la campaniile promoționale organizate de TCS, respectiv transmiterea de comunicări în scop de marketing, acestea vi se vor transmite la adresa de e-mail furnizată doar dacă avem consimțământul dumneavoastră prealabil. Dacă nu mai doriți să primiți un acest tip de informări prin e-mail puteți să vă dezabonați folosind link-ul care apare la sfârșitul fiecărui mesaj, în cazul în care ne veți da consimțământul dumneavoastră cu privire la această prelucrare.

Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul (art. 6 (1) a) din GDPR).

e)     Recomandările privind accesarea paginii noastre Facebook și Tripadvisor

Puteți să partajați ușor informațiile de pe pagina web TCS pe Facebook și Tripadvisor folosind plugin-urile relevante. Aceste „plugin-uri de marcaj social” sunt marcaje de internet cu care utilizatorii acestui tip de serviciu pot să colecteze linkuri și articole de știri. Pe pagina web TCS, acestea sunt conectate numai ca link către serviciile respective. După ce faceți clic pe elementul grafic asociat, veți fi transferat către pagina web al furnizorului respectiv, adică, numai atunci informațiile dumneavoastră de utilizator vor fi transferate către furnizorul în chestiune. Informațiile despre manevrarea de către aceste pagini web a datelor dumneavoastră cu caracter personal pot să fie găsite în declarațiile privind protecția datelor cu caracter personal ale furnizorilor.

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Pentru funcționarea paginii noastre web și pentru furnizarea serviciilor personalizate, TCS folosește și alte societăți din grupul TCS sau furnizori de servicii externi care ne sprijină în prelucrarea comenzilor, funcționarea paginii web, furnizarea serviciilor personalizate și a informațiilor către clienți. Este posibil ca aceste companii să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în numele nostru și sunt obligate să respecte reglementările relevante privind protecția datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor cu caracter personal către instituțiile și autoritățile statului are loc numai în conformitate cu prevederile legale naționale sau dacă procedurile legale sau penale impun transmiterea acestora. Nu vor fi transmise în niciun alt scop.

Transfer către țări terțe

Nu se transferă date către state din afara Uniunii Europene.

Perioada de stocare

În general, vom stoca datele dumneavoastră numai atât cât este necesar pentru a desfășura un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru care v-ați dat acordul. Dacă există perioade de păstrare obligatorii, datele dumneavoastră vor fi stocate în conformitate cu aceste specificații legale.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

Aveți următoarele drepturi în relația cu noi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care cerințele legale respective sunt îndeplinite:

 • dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.,
 • dreptul de acces,
 • dreptul de rectificare, 
 • dreptul de ștergere,
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor,
 • dreptul la portabilitatea datelor.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul la opoziție

Dreptul individual la opoziție 

În orice moment, aveți dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal, pe motive legate de situația dumneavoastră specială, în baza art. 6 (1) f) din GDPR, inclusiv față de crearea profilului conform acestor prevederi. Apoi, nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri, cu excepția cazului în care putem să demonstrăm interese legitime de prelucrare care înlocuiesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau că prelucrarea servește la pregătirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

 

Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct 

În unele cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Aveți oricând dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în aceste scopuri. Aceasta se aplică și creării profilului, în măsura în care este asociat cu marketingul direct. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

 

 • retragerea consimțământului: dacă v-ați dat consimțământul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți să vi-l retrageți în orice moment, cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal până la momentul retragerii nu va fi afectată.

Dacă doriți să exercitați aceste drepturi, contactați-ne folosind datele de contact menționate mai sus.

De asemenea, aveți dreptul de a face o plângere către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal,

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, în special către cea din statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare, dacă, în opinia dumneavoastră, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost ilegală.

Legăturile externe

Serviciul nostru online conține ocazional link-uri care duc la pagini web ale terților. Dacă nu este ușor recognoscibil, indicăm faptul că este un link extern. TCS nu are nicio influență asupra conținutului sau formei paginilor web ale furnizorilor externi. De aceea, prezenta politică de confidențialitate nu are nicio relevanță pentru acestea.

Modificări ale termenilor și condițiilor de utilizare a paginii web https://www.espressodepo.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau revizui la anumite intervale termenii și condițiile din prezentul documente, precum și orice modificare a acestora va fi afișată pe această pagină, astfel încât dumneavoastră să fiți informați cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră. În această privință, consultați versiunea curentă a termenilor și condițiilor de utilizare a paginii web https://www.espressodepo.ro.

 

Ultima actualizare: octombrie 2020


 De confirmat adresa de email dedicata